วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550

Agloco คืออะไร

Agloco คือระบบเครือข่ายการโฆษณาสินค้า โดยผ่านกระบวนการบอกต่อกันของสมาชิก บอกต่อกันมากก็จะมีคนเห็นโฆษณาได้มากขึ้น เจ้าของสินค้าก็ขายสินค้าได้มากขึ้น จึงมีค่าตอบแทนค่าโฆษณาให้ Agloco จากนั้น Agloco ก็จะนำค่าโฆษณามาแจกสมาชิกอีกที จึงอาจเรียกได้ว่า Agloco เป็นการทำธุรกิจแบบเกื้อหนุนกันเป็นวัฎจักร เช่นเดียวกับ Google ที่มีการโฆษณาโดยผู้ว่าจ้างโฆษณา Google adwords จ้างให้ google โฆษณาสินค้าของตน แต่ google หวังให้โฆษณาดังกล่าวนี้ส่งไปถึงผู้บริโภคให้มากที่สุดจึงว่าจ้างให้เจ้าของเวปไซต์ต่าง ๆ นำโฆษณาของ Google ไปวางในเวปไซต์นั้น ซึ่งก็คือ google adsense นั้นเอง Agloco ก็เป็นเช่นเดียวกับ google ผิดกันแต่เพียง agloco สามารถให้ใครก็ได้ถึงแม้ไม่มีเวปไซต์ได้เป็นสมาชิก เพียงดาวโหลด View bar มาติดตั้งที่ browser และแนะนำเพื่อน ๆ มาสมัครต่อจากตนเอง ก็จะมีค่าตอบแทนใหแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น: