วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550

รายได้จาก Agloco

หลายคนคงสงสัยว่าเป็นสมาชิกของ AGLOCO จะมีรายได้เท่าไร จากการวิเคราะห์ของ Simmon’s Report ได้วิเคราะห์ไว้ว่าสมาชิกจะได้รับรายได้ดังนี้

สมาชิกจะได้รับหุ้นมูลค่า 150 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ คน
แต่ละเดือนจะได้รับค่าใช้งานอินเตอร์เน็ต 5 ชั่วโมงต่อเดือน ซึ่งเป็นเงินประมาณ 5-15 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ เดือน
ถ้าสมาชิกคนนั้นมีดาวไลน์ในเครือข่ายของเขา เขาก็จะได้รับส่วนแบ่งหุ้นมูลค่า 30 ดอลลาร์ ต่อ ดาวไลน์ 1 คน พร้อมกับคอมมิชชั่นค่าใช้งานอินเตอร์เน็ตของดาวไลน์ในเครือข่ายอีกด้วย

ในอนาคตมูลค่าหุ้น AGLOCO มีแนวโน้มที่มีราคาสูงขึ้น พร้อมเงินรายได้จากการโฆษณาก็จะมากขึ้นตามการเติบโตของบริษัท

AGLOCO จ่ายเงินด้วยเช็คส่งทางจดหมาย Wire Transfer และ Paypal

ไม่มีความคิดเห็น: