วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550

ใครมีสิทธิ์สมัครได้บ้าง

คนที่จะสมัคร agloco ได้จะต้อง1. เล่นเน็ตบ่อย ๆ
2. อยากมีรายได้จากการเล่นอินเทอร์เน็ตบ้าง ไม่มากก็น้อย
3. เข้าใจในแนวความคิด Economic Network เป็นอย่างดี
4. รับรู้ว่านี่ไม่ใช่ Multi Level Marketing แต่เป็น Refferal Program
5. อยากหาอะไรทำบ้างนอกเหนือเวลางาน หรือดีกว่าอยู่เปล่าๆ

ลองสมัครดูก่อน

- ไม่มีอะไรเสียหาย สมัครไว้ก่อน แล้วค่อยว่ากัน เพราะเราก็เล่นเน็ตไปพลาง เล่นไปพลาง

- มีเวลาก็ทำ ไม่มีเวลาก็ไม่ทำ

ไม่มีความคิดเห็น: