วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2550

วิธีการทำงานกับ Agloco

เมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิกของ Agloco แล้ว ท่านจะได้รับรหัสประจำตัวของตัวเอง ตัวอย่างเช่น

www.agloco.com/r/BBFQ8718

รหัส BBFQ8718 เป็นรหัสประจำตัวของท่าน เมื่อท่านจะแนะนำให้เพื่อนสมัครเข้าเป็นสมาชิก agloco ท่านก็นำเอา รหัสของท่านให้เขา หรือใช้ www.agloco.com/r/BBFQ8718 เพื่อให้เพื่อนเข้าสมัครต่อจากท่านได้โดยอัตโนมัติ

เพราะฉะนั้น สิ่งที่ท่านต้องทำหลังจากสมัครเป็นสมาชิก Agloco ได้แล้ว คือ
1. ดาวโหลด VIEWBAR มาวางใน browser และออนไลน์เดือนละ 5 ชม. พร้อมคลิกเข้าชมโฆษณาที่ agloco ส่งมา
2. แนะนำเพื่อนให้สมัครเป็นสมาชิกต่อจากท่านโดยใช้ www.agloco.com/r/BBFQ8718

เท่านี้คืองานที่ต้องทำกับ agloco

ไม่มีความคิดเห็น: